De jaarresultaten van Dassault Systèmes, die eind vorige week werden gepubliceerd, werden echter rmaar lauw ontvangen door de markt. Een ongunstig wisselkoerseffect drukt immers op de omzetgroei, terwijl de inflatie bij alle uitgavenposten de marges belast.

De geconsolideerde cashwinst — of vrije kasstroom — stijgt van 1,3 naar 1,4 miljard € vergeleken met vorig jaar. Per aandeel, en op een verwaterde basis, gaat de contante winst van 1 € naar 1,1 €. Er is geen verschil tussen dit laatste en het boekhoudkundige resultaat; beide zijn gemakkelijk met elkaar te verzoenen.

Toch biedt de contante winst een nauwkeuriger maatstaf voor de daadwerkelijke winstcapaciteit van Dassault, aangezien het boekhoudkundige resultaat wordt belast door een afschrijvingsuitgave — een niet-contante kost — die hoger is dan de investeringen.

Als we het grotere plaatje bekijken, over het afgelopen decennium, heeft Dassault Systèmes zijn cashwinst verdrievoudigd van 450 miljoen € naar 1,4 miljard €, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van de winst met 12 %. Dit percentage ligt net iets hoger dan de jaarlijkse omzetgroei, die over dezelfde periode 10 % bedraagt.

Om de winst tegen 2028 opnieuw te verdubbelen — hetgeen het management van plan is — zal dit groeitempo gehandhaafd moeten worden, zoniet verbeterd, aangezien de omzetgroei in 2023 "slechts" 5 % bedroeg tegen de huidige wisselkoersen, en 9 % tegen constante wisselkoersen. Dit verklaart allicht de recente koerscorrectie.

Dassault Systèmes is erg solide gefinancierd en zou zijn rendabiliteit aanzienlijk kunnen verbeteren door meer hefboomwerking te gebruiken. Dit laat het bedrijf echter in een uitstekende positie om nieuwe overnames te doen, iets wat ongetwijfeld nodig zal zijn om de ambitieuze groeidoelstellingen voor de komende vijf jaar te bereiken.