Darfon Electronics Corp. heeft het besluit van de raad van bestuur aangekondigd om voor het jaar eindigend op 31 december 2022 een dividend van TWD 3,00 per aandeel uit te keren. Het totale bedrag aan contanten dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd bedraagt TWD 840.000.003.