Dare Bioscience, Inc. kondigt positieve topline resultaten aan van de Fase 1 studie die de farmacokinetiek (PK), veiligheid en verkennende werkzaamheid van DARE-PDM1 evalueert. De resultaten van de Fase 1 studie geven aan dat de studiebehandeling goed werd verdragen en dat de profielen van optredende bijwerkingen vergelijkbaar waren tussen de DARE-PDM1 behandelingsgroepen en de placebogroep. In afwachting van de plasma PK-gegevens, ondersteunen de topline resultaten van deze Fase 1 studie verdere klinische ontwikkeling van DARE-PDM 1 voor primaire dysmenorroe.

De DARE-PDM1-001 studie werd in Australië uitgevoerd door de dochteronderneming van het bedrijf, DARE Bioscience Australia Pty Ltd. Als het ontwikkelingsprogramma succesvol is afgerond, is Dare van plan om de bestaande gegevens over veiligheid en werkzaamheid van diclofenac te gebruiken om het 505(b)(2)-pad van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) te gebruiken om goedkeuring te krijgen voor het op de markt brengen van DARE-PDM2 in de VS.