Dallah Healthcare Company heeft aangekondigd dat zij tijdens haar algemene vergadering van 10 oktober 2022 de volgende besluiten heeft genomen: Benoeming van de heer Mohi Elddin Bin Saleh Kamel tot vice-voorzitter van de raad; Vorming van het Compensatie- en Remuneratiecomité uit de volgende leden: Eng. Tarek Bin Osman Alkasabi; Eng. Talal Ibrahim Al-Maiman; Dr. Fahad bin Abdulaziz Al-Rabiah; Dhr. Amr bin Mohammed Kamel, Oprichting van Investerings- en Financieringscomité uit de volgende leden: Eng.

Mohamed Nabil Hefni.