In overeenstemming met artikel 14, lid 1 van de wet van 2 mei 2007 (transparantiewet) op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert D'Ieteren Group dit persbericht om de openbaarmaking te regulariseren van drie transparantieverklaringen met betrekking tot kennisgevingsplichtige gebeurtenissen die plaatsvonden tussen augustus 2013 en juni 2023. Deze verklaringen zijn bij deze transparantiemededeling gevoegd. Aangezien er geen statutaire drempel is voorzien in de statuten van D'Ieteren Group, zijn de wettelijke drempel van 5% en de veelvouden van deze drempel van toepassing.

De transparantiekennisgevingen moeten worden gericht aan:

D'Ieteren Group
Financial Communication (Stéphanie Voisin)
Maliestraat 50
1050 Brussel
financial.communication@dieterengoup.com

Alle informatie over de aandeelhoudersstructuur en de transparantie is beschikbaar op de website van de onderneming: https://www.dieterengroup.com/nl/kapitaal-aandeelhouderschap/

Contact

Francis Deprez, Chief Executive Officer
Edouard Janssen, Chief Financial Officer

Stéphanie Voisin, Investor Relations - Tel: + 32 (0)2 536.54.39
E-mail: financial.communication@dieterengroup.com - Website: www.dieterengroup.com

Attachments

Disclaimer

D'Ieteren NV published this content on 21 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 November 2023 16:58:05 UTC.