De Raad van Bestuur van Cymbria Corporation heeft een terugkoopplan goedgekeurd op 23 mei 2024.