De raad van bestuur van Cullen/Frost heeft een dividend in contanten over het eerste kwartaal vastgesteld van $0,92 per gewoon aandeel, betaalbaar op 15 maart 2024 aan aandeelhouders die op 29 februari van dit jaar in het aandelenregister zijn ingeschreven.