Cressanda Solutions Limited heeft meegedeeld dat mevrouw Supriya Ramesh Gangadhare, niet-uitvoerend bestuurder van het bedrijf haar ontslag heeft ingediend per brief van 2 november 2023 vanwege haar persoonlijke redenen met ingang van 2 november 2023 als niet-uitvoerend bestuurder van het bedrijf.