Creightons Plc heeft winstresultaten gemeld voor het volledige jaar dat eindigde op 31 maart 2022. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 61,16 miljoen GBP, tegen 61,61 miljoen GBP een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg GBP 3,11 miljoen, tegen GBP 4,33 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg GBP 0,0462 tegenover GBP 0,0669 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg GBP 0,0398 tegenover GBP 0,0589 een jaar geleden.