Creative Enterprise Holdings Limited heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar eindigend op 31 maart 2021. Voor die periode verwacht de groep een aanzienlijke stijging van meer dan 80% van haar niet-geauditeerde geconsolideerde nettowinst in vergelijking met een nettowinst van ongeveer 29,9 miljoen HKD voor het jaar eindigend op 31 maart 2020. De raad is van mening dat een dergelijke verwachte winststijging voornamelijk is toe te schrijven aan het gecombineerde effect van de ontvangst van in de tijd beperkte loonsubsidie onder de eerste en tweede tranche van de werkgelegenheidssteunregeling van de regering van de HKSAR, die de onderneming heeft toegepast om werknemers te behouden en de stabiliteit van het personeelsbestand te handhaven; de verwerving van een aantal contracten voor schoonmaakdiensten in quarantainevoorzieningen, toegekend door het Hong Kong Department of Health, om extra schoonmaakdiensten tegen epidemieën te verlenen; de onderneming aanvaardde deze taak als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming om de gemeenschap te dienen in de strijd tegen het coronavirus; en organische groei van de activiteiten door de verwerving van een nieuw contract voor vastgoedbeheer, twee nieuwe detacheringscontracten en vijf nieuwe stand-alone contracten voor beveiligingsdiensten van de Hong Kong Housing Authority.