De raad van bestuur van COSCO SHIPPING Energy Transportation Co, Ltd. heeft aangekondigd dat, ingevolge de ontslagnemingen en pensioneringen, met ingang van 8 juli 2022: Dhr. Zhang Qinghai ontslag heeft genomen als niet-uitvoerend Bestuurder en lid van het Strategie Comité van de Raad (het "Strategie Comité") wegens het bereiken van de pensioenleeftijd; Dhr. Liu Zhusheng ontslag heeft genomen als niet-uitvoerend Bestuurder en lid van het Strategie Comité wegens het bereiken van de pensioenleeftijd; en Dhr. Teo Siong Seng heeft ontslag genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, en als lid van het Strategie Comité, het Audit Comité van de Raad (het "Audit Comité") en het Vergoedings- en Benoemingscomité van de Raad (het "Vergoedings- en Benoemingscomité") wegens het verstrijken van zijn termijn van mandaat als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder. Elk van de heren Zhang, Liu en Teo heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en dat er geen andere zaken zijn in verband met zijn ontslag of pensionering (al naargelang het geval) die onder de aandacht moeten gebracht worden van de aandeelhouders van de Onderneming of The Stock Exchange of Hong Kong Limited. Ingevolge de bovenvermelde ontslagnemingen en pensionering, zijn de samenstellingen van het Auditcomité, het Vergoedings- en Benoemingscomité en het Strategiecomité met ingang van 8 juli 2022 als volgt gewijzigd: Auditcomité: Victor Huang (Voorzitter) - Wang Zuwen.

Vergoedings- en beoordelingscomité: Li Runsheng (Voorzitter) - Wang Zuwen. Strategiecomité: Ren Yongqiang (Voorzitter) - Zhu Maijin - Li Runsheng - Zhao Jinsong.