De combinatie van een portfolio van premiummerken - die ook een reeks wijnen en sterke dranken omvat - en een focus op de Noord-Amerikaanse markt stelt Constellation in staat marges te realiseren die twee keer zo hoog zijn als die van Carlsberg of Heineken.

In deze sector zijn er twee hefbomen om waarde te creëren - prijszetting en fusies en overnames - en Constellation presteert op beide fronten. Tussen 2012 en 2022 heeft de groep de helft van zijn winsten herinvesteerd in een zeer lucratieve strategie van externe groei, met gemiddelde rendementen op investeringen van 15 %.

Sindsdien heeft het de focus op veranderingen in de bedrijfsomvang verminderd om zich meer te richten op het optimaliseren van zijn operaties. Over de laatste drie jaar genereert Constellation gemiddeld een jaarlijkse cashwinst - of "free cash-flow" - van 1,6 miljard USD, opmerkelijk stabiel.

De 4,9 miljard USD aan cumulatieve cashwinsten over 2022, 2023 en 2024 zijn volledig teruggevloeid naar de aandeelhouders, driekwart via aandeleninkoop en het resterende kwart via dividenden.

Dit is dus een duidelijke paradigma verschuiving voor een groep die historisch gezien gericht was op externe groei, en die zijn omzet in het voorgaande decennium bijna heeft verviervoudigd.

Desalniettemin ontsnapt Constellation niet aan de inflatoire druk die de kostenstructuur van brouwers op alle niveaus beïnvloedt. De omzet stijgt nog steeds een tandje in de laatste twaalf maanden, maar de marges nemen aanzienlijk af.

De markt, zoals we zien, bestraft deze ontwikkeling niet zo hard als bij de grote Europese brouwers - bijvoorbeeld Heineken, onlangs besproken in deze kolommen - aangezien de waarderingsveelvouden van Constellation goed verankerd blijven rond hun historische gemiddelde.

In tegenstelling tot Henry Schein, dat qua defensiviteit van de activiteit niet veel te benijden heeft aan Constellation, behouden de beleggers hier het vertrouwen.