Connecticut Water Service, Inc. kondigde aan dat de Raad van Bestuur van het bedrijf een totaal kapitaalbestedingsplan van $ 66,2 miljoen voor 2018 heeft goedgekeurd voor zijn gereguleerde openbare water- en afvalwaternutsbedrijven. Het 2018 Capital Spending Plan vertegenwoordigt een stijging van $ 10,2 miljoen, of 18%, in vergelijking met 2017s goedgekeurde plan. Het Plan 2018 omvat kapitaaluitgaven voor de twee in 2017 overgenomen Connecticut-bedrijven die niet in het Plan 2017 waren opgenomen.