1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Compagnie d'Entreprises CFE SA
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    CFEB   BE0003883031

COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA

(CFEB)
  Rapport
Real Time Euronext Bruxelles  -  17:36 06-07-2022
8.630 EUR   +0.94%
05/07ING zet koopadvies op DEME
AM
04/07Degroof Petercam zet Houden advies op CFE en DEME
AM
01/07KBC Securities zet DEME en CFE op kooplijst
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Compagnie d'Entreprises CFE : Jaarverslag 2021

04/04/2022 | 16:47

JAARVERSLAG 2021

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de ver- plichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de ver- handeling op een gereglementeerde markt moet Aannemingsmaatschappij CFE haar jaarlijks financieel verslag ter beschikking stellen van haar aandeelhouders. Dit verslag bevat:

 • het gecombineerd statutair en gecon- solideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 3:32 §1 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ('WVV'),

 • een verkorte versie van de statutaire jaarrekening, opgesteld overeenkomstig artikel 3:17 WVV, en

 • de integrale versie van de geconsoli- deerde jaarrekening.

De volledige statutaire jaarrekening en het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris zijn neergelegd bij de Nationale Bank van België overeen- komstig artikelen 3:10 en 3:12 WVV. De commissaris heeft een oordeel zonder voor- behoud geuit over de statutaire en geconso- lideerde jaarrekeningen.

Overeenkomstig artikel 12 §2, 3° van het koninklijk besluit van 14 november 2007 bevestigen de heren Piet Dejonghe, gede- legeerd bestuurder, en MSQ BV, vertegen- woordigd door de heer Fabien De Jonge, financieel en administratief directeur, dat bij hun weten:

 • a. de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke stan- daarden voor jaarrekeningen, een ge- trouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de re-sultaten van Aannemingsmaatschappij

  CFE en in de consolidatie opgenomen vennootschappen,

 • b. het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van Aannemingsmaat- schappij CFE en van de in de conso- lidatie opgenomen vennootschappen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

Het jaarverslag, de integrale versie van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de commissaris over de jaar- rekeningen zijn beschikbaar op de website (www.cfe.be) of kunnen gratis worden verkre- gen op eenvoudig verzoek aan het volgende adres:

Herrmann-Debrouxlaan 42 - 1160 Brussel (België) -

Tel. +32 2 661 18 15 - info@cfe.be.

BELANGRIJKSTE INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS

VOORGESTELD DIVIDEND

De partiële splitsing van CFE zal auto- matisch leiden tot de overdracht van een aanzienlijk deel van het eigen vermogen en van de uitkeerbare reserves van CFE aan DEME Group. De Raad van Bestuur is dan ook van mening dat het eigen vermogen van CFE moet worden versterkt en stelt bij- gevolg voor om geen dividend uit te keren voor het boekjaar 2021.

Vanaf 2023 zal CFE de uitkering van een dividend hernemen.

BELEGGERSRELATIES

Bijkomende informatie is beschikbaar op onze website (www.cfe.be), waaronder:

 • de jaarverslagen en halfjaarverslagen en de driemaandelijkse persberichten;

 • de andere persberichten;

 • de presentaties voor de analisten en investeerders;

 • • een online inschrijving om beleggers- informatie te ontvangen (aankondigingen van publicaties, persberichten ...).

FINANCIËLE KALENDER

5 mei 2022: 19 mei 2022:

Zomer 2022:

31 augustus 2022:Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering Tussentijdse verklaring van 31 maart 2022 Buitengewone algemene vergadering Halfjaarresultaten 2022

23 november 2022: Tussentijdse verklaring van 30 september 2022

021

VOORAFGAANDE OPMERKING: AANKONDIGING VAN DE PARTIËLE SPLITSING VAN CFE

Op 2 december 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn intentie aangekondigd om de groep in twee onderschei-den beursgenoteerde vennootschappen te splitsen: CFE en DEME. Deze splitsing heeft tot doel twee toonaange-vende spelers in hun respectieve domeinen te vormen. Aangezien DEME en CFE op verschillende segmenten en in verschillende geografische markten actief zijn, elk met onderscheiden strategische prioriteiten, meent de Raad van Bestuur dat het in het belang van alle betrokkenen is om de groep in twee delen te splitsen. De splitsing moet zowel de maritieme dien-sten als contracting en vastgoedontwikkeling in de toekomst in staat stellen om zich te ontwikkelen als twee onderscheiden, autonome en solide beursgeno-teerde vennootschappen, elk met hun eigen gover-nance. De splitsing zal bovendien onze aandeelhou-ders, medewerkers en andere belanghebbenden meer

duidelijkheid en transparantie verschaffen over het ondernemingsproject. Deze verduidelijking zal de strategische projecten een bijkomende dynamiek geven zodat elke onderneming een leider in haar sector blijft.

De geplande transactie is een partiële splitsing van CFE, met een overdracht van haar 100% participatie in DEME NV naar een Newco, die de naam DEME Group zal dragen. Op het ogenblik van de partiële splitsing zullen alle aandeelhouders van CFE een aandeel van DEME Group ontvangen voor elk aandeel van CFE dat zij bezitten. De voorbereiding van de transacties is gaande en zal verschillende maanden duren. Ze ver-onderstelt het verkrijgen van een fiscale ruling van de Belgische Dienst Voorafgaande Beslissingen in fisca-le zaken, van het akkoord van de verschillende part-ners en van de buitengewone algemene vergaderingvan CFE, waarin ten minste 75% van het vertegen-woordigde kapitaal zich voor de partiële splitsing zal moeten uitspreken. Het is de bedoeling dat de trans-actie in de zomer van 2022 wordt afgerond. Ackermans & van Haaren, de meerderheidsaandeel-houder, en VINCI, die respectievelijk 62,1% en 12,1% van CFE houden, steunen de partiële splitsing. VINCI, dat reeds met CFE en DEME samenwerkt in verschei-dene projecten, zoals de Fehmarnbelt-verbinding, wenst deze samenwerking in de komende jaren voort te zetten.

De aankondiging van de intentie om over te gaan tot een partiële splitsing impliceert dat de activiteiten van DEME zullen worden overgedragen aan DEME Group. Overeenkomstig de voorschriften van IFRS 5 moeten deze worden verwerkt als 'beëindigde be-drijfsactiviteiten'.

INHOUD

Wie wij zijn

Missie 006

Profiel van de groep CFE 008

Bericht van de CEO's 010

Kerncijfers en markante feiten van het jaar 016

Hoe wij de wereld vormgeven

Our value creation model 024

How we are building the future 026

How we are a great place to work 030

How we offer innovative solutions 034

How we move towards climate neutrality 038

How we are a partner for change 042

Jaarverslag

Jaarverslag van de Raad van Bestuur 046

I. Statutaire jaarrekening 050

II. Geconsolideerde jaarrekening 052

III. Verklaring inzake deugdelijk bestuur 071

IV. Remuneratieverslag 087

Niet-financiële verklaring

Korte beschrijving van de activiteiten van de groep 094

ESG-beleid 095

Belangrijkste risico's met betrekking tot ESG 099

Resultaten van dit beleid 110

Niet-financiële kritieke prestatie indicatoren (KPI) 120

Europese taxonomie 130

Financiële staten

I. Geconsolideerde financiële staten 138

II. Geconsolideerde financiële staten en toelichting 142

III. Statutaire financiële staten 212

Algemene informatie 214

Dit rapport is ook online beschikbaar met downloadbare secties in pdf.

Raadpleeg: annualreport.cfe.be

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

CFE - Compagnie d'Entreprises SA published this content on 04 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 April 2022 14:46:07 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
05/07ING zet koopadvies op DEME
AM
04/07Degroof Petercam zet Houden advies op CFE en DEME
AM
01/07KBC Securities zet DEME en CFE op kooplijst
AM
30/06CFE koopt eigen aandelen in
AM
30/06COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA : Spin off
FA
29/06Beursgang DEME vandaag beslist
AM
23/06Joint venture DEME bouwt waterstoffabriek in Oman
AM
02/06KBC verhoogt koersdoel CFE
AM
26/05COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE : DEME Group draft statuts - (point de l'ordre du jour 2.a) - ..
PU
25/05Kepler zet CFE op kooplijst
AM
Meer nieuws
Analistenadviezen over COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 3 847 M 3 916 M -
Nettowinst (verlies) 2022 69,6 M 70,8 M -
Nettoschuld 2022 442 M 450 M -
Koers/winst-verhouding 2022 2,12x
Dividendrendement 2022 10,5%
Marktkapitalisatie 218 M 222 M -
Beurskap. / Omzet 2022 0,17x
Beurskap. / Omzet 2023 0,12x
Aantal werknemrs 7 966
Percentage vrij verhandelbaar 25,8%
Grafiek COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
Duur : Periode :
Compagnie d'Entreprises CFE SA : Grafische technische analyse Compagnie d'Entreprises CFE SA | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
Trendsdalerdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 3
Laatste slotkoers 8,63 €
Gemiddelde koersdoel 102,00 €
Spread / Gemiddelde doel 1 082%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Piet Dejonghe Managing Director & Director
Fabien Jean-Renť de Jonge Chief Financial Officer & Administrative Director
Luc Jacques Bertrand Chairman
Philippe Delusinne Independent Director
Ciska Servais Independent Director
Sector en concurrentie