Chief Executive Officer van de Commonwealth Bank, Matt Comyn, heeft aangekondigd dat David Cohen zijn rol als Deputy CEO op 31 december 2023 zal beëindigen. In november 2018 werd David benoemd in de nieuw gecreëerde functie van Deputy CEO, die bedoeld was om de inspanningen van de bank te ondersteunen om haar portefeuille te vereenvoudigen en de focus op het herstel van klanten en klachten te vergroten. Met de recente aankondiging van de voorgenomen verkoop van de Indonesische dochteronderneming van CBA, PT Bank Commonwealth, en de aanzienlijke vooruitgang op het gebied van de saneringsprogramma's voor oude klanten, is het werk van de Deputy CEO met succes uitgevoerd en daarom is de functie niet langer nodig.

David blijft CBA's vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van PT Bank Commonwealth tijdens de overgang naar de verkoop, en blijft bestuurder van ASB, de bank- en fondsenbeheeractiviteiten van de Groep in Nieuw-Zeeland. David kwam in 2008 bij CBA en gedurende zijn 15 dienstjaren heeft hij de functies bekleed van Group General Counsel, Group Executive Human Resources, Group Executive Corporate Affairs en Chief Risk Officer. In zijn meest recente functie als Deputy CEO heeft David toezicht gehouden op de desinvesteringen van negen niet-kernactiviteiten van CBA, toezicht gehouden op een aantal fusies en overnames om de unieke waardepropositie van de bank voor de klant te versterken en leiding gegeven aan de inspanningen van CBA om klachten van klanten beter op te lossen en te verhelpen.