PERSBERICHT

Brussel, 05.07.2023, 17:40 CET

Cofinimmo zal een nieuw woonzorgcentrum in Valladolid (Spanje) bouwen

Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB) zal een nieuw woonzorgcentrum bouwen op een perceel grond dat het eerder verwierf in Valladolid, in de autonome gemeenschap van Castilië en León. Het investeringsbudget voor het perceel grond en de werken samen bedraagt ongeveer 14 miljoen EUR. De site, voor dewelke Cofinimmo een energielabel van niveau A en een BREEAM Excellent-certificaat nastreeft, is voorverhuurd aan Genesenior.

Jean-PierreHanin, CEO van Cofinimmo: "Met de bouw van dit nieuwe woonzorgcentrum in de provincie Valladolid, blijven wij actief deelnemen aan de uitbreiding en vernieuwing van de zorgvastgoedportefeuille in Europa in het algemeen, en meer specifiek in Spanje. Dankzij dit project kunnen wij eveneens Genesenior toevoegen aan onze zorguitbaterspool in Spanje."

1

PERSBERICHT

Brussel, 05.07.2023, 17:40 CET

 1. De site
  Het nieuwe woonzorgcentrum zal gebouwd worden in Valladolid, een stad met meer dan 300.000 inwoners en hoofdstad van de provinicie Valladolid.
  Na voltooiing van de werkzaamheden, zal de totale oppervlakte van het gebouw ongeveer 8.100 m² zijn en zal het 160 bedden aanbieden. De locatie heeft een uitstekende zachte mobiliteitsscore en is gemakkelijk bereikbaar met verschillende bushaltes en -lijnen in de nabijheid. Bovendien zijn in het complex meerdere laadpalen voor elektrische voertuigen ter beschikking.
  Bij de bouw zullen de nieuwste technieken worden gebruikt, evenals moderne en duurzame materialen die weinig onderhoud vergen. Bovendien zullen op afstand uitleesbare meters de energie-intensiteit van het gebouw helpen verlagen. Cofinimmo streeft voor dit gebouw een energielabel van niveau A, alsook een BREEAM Excellent-certificering na.
 2. De verrichting
  Het investeringsbudget voor het perceel grond, dat eerder via een dochtervennootschap werd verworven, en de werken samen bedraagt ongeveer 14 miljoen EUR.
  De bouwwerken zouden medio juli 2023 van start gaan in het kader van een turnkey project. De oplevering van het woonzorgcentrum is momenteel gepland voor het tweede kwartaal van 2025. Op dat moment zal de huurovereenkomst ingaan.
  De bedragen voor de bouwwerken zullen betaald worden naarmate de vordering van de werf. Diegene die voor deze investering in 2023 dienen betaald te worden, werden opgenomen in de investeringsraming voor 2023, zoals gepubliceerd in sectie 11.1 van het persbericht van 28.04.2023.
  Er werd een triple netto1 huurovereenkomst met een looptijd van 25 jaar met zorguitbater Genesenior afgesloten. De huurgelden zullen geïndexeerd worden volgens de Spaanse consumentenprijsindex. Het brutohuurrendement zal in lijn met de huidige marktvoorwaarden.
 3. De uitbater
  Genesenior is een Spaanse zorguitbater. Een belangrijke aandeelhouder van Genesenior is 'Fundacion Aliados por la Integracion', een groep met meer dan 20 jaar ervaring die meer dan 1.300 professionals in dienst heeft en momenteel instaat voor de verzorging van 2.600 senioren in woonzorgcentra en soortgelijke sociale diensten.

1 De verzekeringen, taksen en het onderhoud zijn ten laste van de huurder.

2

PERSBERICHT

Brussel, 05.07.2023, 17:40 CET

Voor meer informatie:

Philippe Etienne

Lynn Nachtergaele

Yeliz Bicici

Head of External Communication

Head of Investor Relations

Chief Operating Officer

Tel.: +32 2 373 60 32

Tel.: +32 2 777 14 08

Offices & Real Estate Development

petienne@cofinimmo.be

lnachtergaele@cofinimmo.be

Tel.: +32 2 373 00 00

Over Cofinimmo:

Al bijna 40 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van ongeveer 6,3 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van ongeveer 4,5 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van ongeveer 160 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda, Frankfurt en Madrid.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder.

www.cofinimmo.com

Volg ons op:

3

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

Cofinimmo SA published this content on 05 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 July 2023 15:46:01 UTC.