PERSBERICHT

Brussel, 25.09.2023, 17:40 CET

Cofinimmo verkoopt twee woonzorgcentra in België

Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB) heeft een onderhandse overeenkomst ondertekend met betrekking tot de verkoop van twee woonzorgcentra in België (zie onderstaande tabel). De verkoopprijs van deze gebouwen bedraagt 31 miljoen EUR (exclusief registratierechten, hetzij 35 miljoen EUR registratierechten inbegrepen). Dit bedrag is hoger dan de laatste reële waarde (op 30.06.2023) die de onafhankelijke waarderingsdeskundigen van Cofinimmo bepaalden voor deze locaties, waarvan de gewogen gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten lager is dan die van de Belgische zorgvastgoed portefeuille.

Naam

Plaats

Bouwjaar

Oppervlakte

Zorguitbater

(Laatste renovatie)

(ongeveer)

Nethehof

Balen

2004

6.500 m²

Armonea

Zonnetij

Aartselaar

2006 (2013)

7.800 m²

Korian1

Deze verkopen kaderen in de algemene strategie van herschikking van de portefeuille van Cofinimmo. De groep evalueert immers voortdurend haar activaportefeuille in functie van de kernpunten van haar strategie en de voorhanden marktopportuniteiten. Deze transactie vult het desinvesteringsbedrag in zorgvastgoed dat inbegrepen is in het algemene desinvesteringsbudget van 300 miljoen EUR voor 2023.

Het gecumuleerde bedrag van de gerealiseerde desinvesteringen sinds 01.01.2023 en die waarvan de voltooiing reeds vóór het einde van het boekjaar is voorzien, bereikt ongeveer 250 miljoen EUR.

Jean-PierreHanin, CEO van Cofinimmo: "Met deze transactie, zetten wij onze strategie van algemene herschikking van onze portefeuille voort. We tonen tegelijkertijd aan dat wij in staat zijn om de arbitrages van activa die begin 2023 in ons desinvesteringsbudget werden voorzien, te realiseren, inclusief in zorgvastgoed."

1 Korian maakt deel uit de Clariane groep.

1

PERSBERICHT

Brussel, 25.09.2023, 17:40 CET

Voor meer informatie:

Philippe Etienne

Lynn Nachtergaele

Sébastien Berden

Head of External Communication

Head of Investor Relations

Chief Operating Officer

Tel.: +32 2 373 60 32

Tel.: +32 2 777 14 08

Healthcare

petienne@cofinimmo.be

lnachtergaele@cofinimmo.be

Tel.: +32 2 373 00 00

Over Cofinimmo:

Al bijna 40 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van ongeveer 6,3 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van ongeveer 4,5 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van ongeveer 160 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda, Frankfurt en Madrid.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder.

www.cofinimmo.com

Volg ons op:

2

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Cofinimmo SA published this content on 25 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 September 2023 15:44:08 UTC.