(ABM FN) Cofinimmo heeft de winstverwachting voor 2023 op basis van de cijfers over het derde kwartaal naar boven aangepast. Dit maakte de vastgoedgroep vrijdagmorgen bekend.

"Cofinimmo heeft veerkrachtige resultaten neergezet voor het derde kwartaal van 2023. Deze resultaten zijn vooruit op de prognoses aan het begin van het jaar", zei CEO Jean-Pierre Hanin vrijdag in een toelichting.

Er wordt door Cofinimmo nu uitgegaan van een winst per aandeel van 6,95 euro, waar dat voordien maar 6,85 euro was.

Het brutodividend voor het boekjaar 2023 van 6,20 euro per aandeel werd bevestigd.

Cofinimmo maakte over het derde kwartaal solide resultaten bekend met 5 procent groei van het nettoresultaat van de kernactiviteiten. Dit resultaat steeg van 169 naar 177 miljoen euro.

Verder meldde de vastgoedgroep een stijging van de huurinkomsten met 8,7 procent.

De bezettingsgraad bedroeg 98,5 procent en de schuldgraad was 47,0 procent.

Desinvesteringen

Het gecumuleerde bedrag van de gerealiseerde desinvesteringen en die waarvan de closing vóór het einde van het boekjaar reeds voorzien is, bedroeg tot dusver ongeveer 255 miljoen euro.

Er werd voor ongeveer 195 miljoen euro aan reeds gerealiseerde desinvesteringen gemeld tijdens de eerste negen maanden, voornamelijk in kantoren.

Conform de prognoses werd 241 miljoen euro geïnvesteerd in zorgvastgoed in Europa tijdens de eerste drie kwartalen van 2023.

Met 4,7 miljard euro vertegenwoordigt het zorgvastgoed 74 procent van de portefeuille van Cofinimmo, die 6,3 miljard euro groot is.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer