(ABM FN) Cofinimmo heeft een goede eerste helft van het boekjaar achter de rug. Dit maakte de vastgoedgroep vrijdagochtend bekend. 

De cijfers lagen boven de verwachtingen die bij het begin van het jaar werden meegegeven.

"Cofinimmo heeft solide resultaten neergezet voor het 1e halfjaar van 2023. Deze resultaten zijn hoger dan de prognoses aan het begin van het jaar", zei CEO Jean-Pierre Hanin vrijdag.

Het nettoresultaat van de kernactiviteiten steeg met 5 procent tot 114 miljoen euro. Over de eerste zes maanden van 2022 bedroeg het resultaat 109 miljoen euro.

De prognose van het brutodividend voor het boekjaar 2023 van 6,20 euro per aandeel werd bevestigd.

De transitie richting zorgvastgoed verloopt conform de prognoses. 

Het gecumuleerde bedrag van de gerealiseerde desinvesteringen en die waarvan de voltooiing reeds voor het einde van het boekjaar is voorzien, bereikt bijna 200 miljoen euro.

Er gebeurde voor 128 miljoen euro aan reeds gerealiseerde desinvesteringen tijdens het eerste halfjaar, in lijn met de prognoses. Het betreft voornamelijk kantoorgebouwen die werden verkocht.

De investeringen in zorgvastgoed in Europa bedroegen 151 miljoen euro, een bedrag dat eveneens in lijn met de prognoses ligt.

Met 4,5 miljard euro vertegenwoordigt het zorgvastgoed 73 procent van de geconsolideerde portefeuille van de groep, die in totaal 6,2 miljard euro bedraagt.

Cofinimmo meldde verder een stijging van de brutohuurinkomsten met 8,8 procent, een bezettingsgraad van 98,5 procent een lange resterende looptijd van de huurovereenkomsten van 13 jaar.

De schuldgraad bedroeg 47,6 procent op 30 juli 2023, het seizoensgebonden effect van de dividenduitkering inbegrepen. Die schuldgraad zal naar verwachting ongeveer 45,6 bedragen op het einde van dit jaar.

Het renterisico was voor 99 procent afgedekt op 30 juli 2023, meldde het vastgoedbedrijf.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer