PERSBERICHT

Brussel, 26.06.2023, 17:40 CET

Cofinimmo desinvesteert het kantoorgebouw Woluwe 58 en kondigt haar verhuis aan in 2024

  • Cofinimmo kondigt de voltooiing van een desinvestering aan voor ongeveer 12 miljoen EUR, volledig in lijn met haar ESG- en rotatiestrategie van activa in de kantorensector
  • De Belgische hoofdzetel van Cofinimmo verhuist in 2024

Cofinimmo Offices NV, een 100% dochtervennootschap van Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB), realiseerde de desinvestering van het kantoorgebouw gelegen Woluwedal 58, in de gedecentraliseerde zone van Brussel. De verkoopprijs van het gebouw bedraagt ongeveer 12 miljoen EUR. Dit bedrag is hoger dan de laatste reële waarde (op 31.03.2023) die de onafhankelijke waarderingsdeskundige van Cofinimmo Offices bepaalde, wat de potentiële herontwikkeling van de site in een gegeerde buurt weerspiegelt.

Het gebouw dateert van 1986 en is sinds 2001 de Belgische hoofdzetel van de vennootschap. Het telt ongeveer 3.900 m² en zal plaatsmaken voor een hoogwaardige residentiële ontwikkeling, waarvoor de nodige vergunningen al in december 2021 werden aangevraagd. Deze vergunningen, die uitvoerbaar zijn en waartegen geen beroep meer mogelijk is, werden in februari van dit jaar verkregen. Met deze verkoop en reconversie wordt de transformatie van Woluwedal, een belangrijke Brusselse as, naar een gemengde zone voortgezet. Een ontwikkeling die reeds enkele jaren geleden door Cofinimmo werd gestart.

Als gevolg hiervan zou de hoofdzetel van Cofinimmo in het 2e kwartaal van 2024 verhuizen naar het gebouw The Gradient (Tervurenlaan 270). Deze verhuis naar een gebouw dat deel uitmaakt van de portefeuille van Cofinimmo en dat in 2013 een grondige renovatie onderging, werd in december 2022 al aangekondigd aan de teams van Cofinimmo.

Het gecumuleerde bedrag van de sinds 01.01.2023 reeds gerealiseerde desinvesteringen en die waarvan de voltooiing voor het einde van het boekjaar is voorzien, overschrijdt thans 190 miljoen EUR.

Jean-PierreHanin, CEO van Cofinimmo: "Met deze transactie wordt een project afgerond dat enkele jaren van start ging met het oog op een verhuis. Het stelt ons in staat om onze ESG-strategie en de globale herschikking van onze portefeuille voort te zetten en tegelijkertijd toont het aan dat we in staat zijn arbitrages van activa te realiseren. We zijn tevreden dat we de afgelopen maanden een aantal selectieve arbitrages hebben kunnen afronden, in de bijzondere context waarin we ons bevinden. We hebben al ongeveer twee derde van onze desinvesteringsdoelstelling voor 2023 gerealiseerd, die ter herinnering 300 miljoen EUR bedraagt, en dit in onze drie activiteitensectoren."

1

PERSBERICHT

Brussel, 26.06.2023, 17:40 CET

Voor meer informatie:

Philippe Etienne

Lynn Nachtergaele

Yeliz Bicici

Head of External Communication

Head of Investor Relations

Chief Operating Officer

Tel.: +32 2 373 60 32

Tel.: +32 2 777 14 08

Offices & Real Estate Development

petienne@cofinimmo.be

lnachtergaele@cofinimmo.be

Tel.: +32 2 373 00 00

Over Cofinimmo:

Al bijna 40 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van ongeveer 6,3 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. 'Caring, Living and Working - Together in Real Estate' is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van ongeveer 4,5 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van ongeveer 160 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda, Frankfurt en Madrid.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder.

www.cofinimmo.com

Volg ons op:

2

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Cofinimmo SA published this content on 26 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 June 2023 15:45:36 UTC.