Coca-Cola Hellenic begon zijn avontuur in Nigeria in 1951 en ging zich tien jaar later in Griekenland vestigen. Het bedrijf is sindsdien sterk gegroeid en zijn aanwezigheid strekt zich nu uit over drie strategische markten:

  • Opkomende landen (46 % van de omzet): Nigeria, Egypte, Roemenië, Bulgarije, Armenië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Moldavië, Rusland, Servië, Montenegro en Oekraïne.
  • Industrielanden (33 % van de omzet): Italië, Griekenland, Cyprus, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland.
  • Ontwikkelingslanden (21 % van de omzet): Polen, Hongarije, Tsjechië, Baltische staten, Kroatië, Slovenië en Slowakije.

Coca-Cola HBC is gespecialiseerd in de productie en botteling van niet-alcoholische dranken (97 % van de omzet) en sterke premiumdranken (3 % van de omzet). Het bedrijf heeft een divers portfolio dat verschillende merken omvat.

De groep bedient een gevarieerde vraag via een breed distributiekanaal - van supermarkten, buurtwinkels en automaten tot hotels, cafés en restaurants.

Omzetverdeling per product (bron: Coca-Cola Hellenic)

Coca-Cola Hellenic is genoteerd aan de FTSE 100 in Londen. De marktkapitalisatie van de groep bedraagt ongeveer 11,1 miljard euro per 7 mei 2024, waardoor het een middelgroot aandeel is in de sector van de niet-cyclische producten. De belangrijkste aandeelhouder is de familie Leventis (23,4 % van het kapitaal), gevolgd door haar strategische partner The Coca-Cola Company (21,5 % van het kapitaal).

Groeiende sector

De wereldwijde markt voor niet-alcoholische dranken wordt geschat op 1.224 miljard USD en zal naar verwachting groeien met een jaarlijks tempo van 7,4 % tot 2030, volgens een rapport van Grand View Research.

Bron: Grand View Research

De sector wordt vandaag de dag aangedreven door twee motoren. Enerzijds de demografische evolutie, voornamelijk in Zuidoost-Azië, dat het grootste marktaandeel vertegenwoordigt (34 %), en in opkomende landen. Anderzijds de toename van de koopkracht in landen met hoge economische groei.

De sector kent niet veel uitgesproken risico's, maar het is toch belangrijk om de voedselregelgeving en geopolitieke spanningen te noemen, zoals geïllustreerd door recente gezondheidsincidenten in Kroatië en de impact van boycots in het Midden-Oosten. Ook moet rekening worden gehouden met de toenemende bezorgdheid over voedingsmiddelen en dranken die als te calorierijk worden beschouwd, en met het probleem van vervuiling door verpakkingen.

Robuuste resultaten in 2023

Qua cijfers is het een solide bedrijf. De groep bereikte in 2023 een belangrijke mijlpaal door voor het eerst de drempel van 10 miljard euro aan omzet te overschrijden (precies 10,184 miljard euro). Dit vertegenwoordigt een indrukwekkende groei van 17 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat steeg nog sterker, met een toename van 35,5 % over dezelfde periode. “Mechanisch” bekeken verbeterde de operationele marge met 1,7 punten tot 9,4 %.

Het recente succes van zijn Costa- en Vergnano-koffiemerken, evenals de productmix- en prijsstrategieën voor individuele porties, waren de drijfveren van deze groei. De hoge inflatie, verre van een belemmering, fungeerde eerder als een katalysator, waardoor het bedrijf zijn marges kon optimaliseren, wat een echte prijsmacht vertegenwoordigt.

Het gemiddelde inkomen per krat steeg met 15 %, terwijl het totale volume licht steeg met 1,7 %, ondersteund door een groei van 30 % in de "koffie"- en "energie"-divisies, maar getemperd door een daling van 5,6 % in de "water"-divisie.

De vergelijkbare winst per aandeel (WPA) van de groep steeg met 21,8 % tot 2,08 euro, profiterend van effectief beheer van de financiële kosten. Deze prestatie stelde het bedrijf in staat zijn dividend per aandeel te verhogen tot 0,93 euro, een stijging van 19 % ten opzichte van 2022, met een uitbetalingsratio van 45 %.

Vergelijken we binnen de sector, dan laat Coca-Cola Hellenic een rendement op eigen vermogen (ROE) van 24 % optekenen, wat hoger is dan het gemiddelde van 20,4 % dat we bij andere spelers in de sector vaststellen. (tabel hieronder)

Aan de balanszijde werd de schuld gereduceerd tot 1,6 miljard euro, wat 1,07 keer de ebitda in 2023 vertegenwoordigt, met een daling van 11 % op jaarbasis. Over een cyclus van tien jaar (2016-2026), als de prognoses uitkomen, zou deze hefboom met 47 % moeten afnemen en de nettoschuld met 20 %, wat getuigt van een geleidelijke schuldafbouw.

Een positieve kasstroom van 712 miljoen euro en een rendement op vrije kasstroom (FCF yield) van 7,7 % getuigen van het vermogen van het bedrijf om aanzienlijke liquiditeiten te genereren uit zijn activiteiten, wat zijn financiële soliditeit bevestigt. Deze stroom zou echter naar verwachting met ongeveer 11 % afnemen in de komende drie jaar, volgens prognoses, vanwege een zeer dynamische M&A-activiteit, zoals blijkt uit de recente overnames van BDS Vending Solutions en Brown-Forman Finland Oy (220 miljoen euro).

Bron: Coca-Cola Hellenic

De financiële soliditeit van het bedrijf heeft ook de lancering van een aandeleninkoopprogramma van 400 miljoen euro over de komende twee jaar mogelijk gemaakt.

Goed eerste kwartaal en opwaartse vooruitzichten

Deze positieve trend van 2023 werd vorige week bevestigd door de prestaties van het eerste kwartaal van 2024: een omzetstijging van 12,6 %, tegen 9,5 % verwacht door analisten, en een stijging van het inkomen per krat met 10,6 %. De groei werd echter enigszins belemmerd door tegenwind gerelateerd aan wisselkoersen in Nigeria en Egypte.

Wat betreft het lopende jaar heeft het bedrijf zijn prognoses herhaald. Het verwacht een organische omzetgroei van 6 % tot 7 %, evenals een organische ebit-groei van 3 % tot 9 %.

Coca-Cola HBC rekent op een daling van de kosten van grondstoffen, waaronder aluminium en plastic, evenals een daling van de inflatie om de vraag te stimuleren. Op middellange termijn is het bedrijf van plan een nieuwe reeks cafeïnevrije Coca-Cola te introduceren en de smaken van Fanta, Schweppes, Fuzetea en Cappy te diversifiëren, initiatieven die het identificeert als groeiversnellers om zijn productportfolio te dynamiseren.

Beursindicatoren en waardering

Financieel gezien wordt de ondernemingswaarde (Enterprise Value, EV) van de groep geschat op 12,6 miljard euro voor het jaar 2024.

In 2023 vertoont het bedrijf een k/w-verhouding van 15,4 en een VE/EBITDA-ratio van 7,7x. Deze indicatoren suggereren dat het bedrijf redelijk geprijsd is in verhouding tot zijn winsten en cashflowgeneratie, vooral in vergelijking met zijn internationale collega's, die doorgaans hogere veelvouden vertonen.

Deze veelvouden, hoewel ze een gematigde waardering vertegenwoordigen, zijn op een neerwaartse trend. Als de huidige trends aanhouden en de prognoses voor de periode 2021-2026 uitkomen, zou men een aanzienlijke vermindering van deze ratio’s kunnen verwachten, mogelijk van de orde van 50 %. Een afname die de goede rendabiliteit van het bedrijf weerspiegelt en een herwaardering van de markt.

De huidige beurskoers is 2.712 GBX, een stijging van 15 % sinds het begin van het jaar 2024, wat het vertrouwen van beleggers in de strategie en financiële prestaties van Coca-Cola HBC weerspiegelt.

Grafiek Coca-Cola Hellenic