Civil Engineering Public Company Limited heeft aangekondigd dat tijdens de bestuursvergadering van 24 februari 2023 aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 ter goedkeuring is voorgesteld om het dividend voor het jaar 2022 uit te keren tegen een tarief van THB 0,02 per aandeel, in totaal THB 14.000.000, betaalbaar op 24 mei 2023 aan de aandeelhouders wier namen op de registratiedatum van 8 mei 2023 op de lijst stonden.