Een voormalig directeur bij Citigroup heeft woensdag de bank en haar chief operating officer aangeklaagd. Ze beweert dat ze ontslagen is omdat ze zich verzet had tegen wat volgens haar pogingen waren om toezichthouders valse informatie te geven.

Kathleen Martin, een voormalig directeur die in 2021 door Citi werd ingehuurd om te helpen met datakwesties, zei in een rechtszaak die was aangespannen bij een federale rechtbank in het district New York dat haar leidinggevende COO Anand Selva wilde dat zij "kritieke informatie" zou achterhouden voor het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) over de datagovernancemetrics van de bank.

Namens de bank en Selva zei een woordvoerder van Citigroup in een verklaring dat "deze rechtszaak ongegrond is en we ons er krachtig tegen zullen verdedigen".

OCC gaf niet onmiddellijk commentaar.

In de rechtszaak wordt beweerd dat Selva informatie wilde verbergen omdat de bank daardoor "in een slecht daglicht" zou komen te staan.

Selva drong er bij Martin op aan om de toezichthouder valselijk te vertellen dat Citi bepaalde doelen had bereikt terwijl dat niet zo was, aldus de aanklacht.

Martin werd op 25 september 2023 ontslagen als vergelding voor haar klachten, aldus de aanklacht.

De werkzaamheden op het gebied van gegevensbeheer hielden volgens de rechtszaak verband met een toestemmingsbeschikking van de OCC uit 2020.

De OCC en de Federal Reserve gaven de bank in 2020 opdracht om langdurige en wijdverspreide tekortkomingen in haar risicobeheer, gegevensbeheer en interne controles te verhelpen.

Martins advocaat, Valdi Licul van advocatenkantoor Wigdor LLP, zei in een verklaring dat haar cliënt "te allen tijde heeft gehandeld om de belangen van Citi te beschermen".

Ze dringt er bij de rechtbank op aan om haar dezelfde anciënniteitsstatus terug te geven en eist achterstallig loon, inclusief bonussen.

De zaak is Martin v. Citibank NA et al, U.S. District Court, Southern District of New York, nr. 24-03949.