Citigroup Inc:

* CITIGROUP'S HOOFD VAN VERMOGEN ANDY SIEG ZEGT DAT BEDRIJF RENDEMENT IN PERCENTAGE IN "TWINTIGER JAREN" ZOU MOETEN HEBBEN - CONFERENTIE

* CITI'S HOOFD VERMOGENSBEHEER ANDY SIEG SPREEKT OP CONFERENTIE

* CITI-DIRECTEUR ZEGT DAT BEDRIJF EEN MARGE VÓÓR BELASTINGEN VAN 30% MOET HEBBEN

* CITI'S HEAD OF WEALTH SIEG ZEGT NOG STEEDS MENSEN AAN TE NEMEN VOOR BELANGRIJKE FUNCTIES

* CITI'S HOOFD WEALTH ZEGT DAT VERTREK KOMT DOOR ZELFONDERZOEK, STRIKTHEID

* CITI'S HOOFD VAN VERMOGENSBEHEER ZEGT DAT BELEGGERS TELEURGESTELD ZIJN IN HET RENDEMENT VAN DE EENHEID

* CITI'S WEALTH HEAD SIEG ZEGT DAT BANK ZAL PROBEREN ZAKEN TE LATEN GROEIEN DOOR $5 BILJOEN AAN BELEGGINGSACTIVA VAN KLANTEN BIJ ANDERE BANKEN ONDER TE BRENGEN

* CITI WEALTH HEAD SAYS EXPENSES WILL DROP IN NEAR TERM Further company coverage: