Chunghwa Telecom Co., Ltd. heeft een wijziging van de Business Senior Executive Vice President en Chief Information Security Officer aangekondigd. Naam, titel en cv van de vorige positiehouder: Li-Show Wu, Business Senior Executive Vice President en Chief Information Security Officer. Naam, titel en cv van de nieuwe functiehouder: Rong-Shy Lin, Technology Senior Executive Vice President.

Reden voor de wijziging is pensionering. De ingangsdatum is 01 januari 2024.