De Raad van Bestuur van Chips&Media, Inc. heeft op 5 december 2022 een inkoopplan goedgekeurd.