De raad van bestuur van China Resources Mixc Lifestyle Services Limited heeft aangekondigd dat met ingang van 28 maart 2023 een duurzaamheidscomité wordt opgericht om toezicht te houden op het beleid, de praktijken en de prestaties van de onderneming inzake kwesties met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur, enz. en om de raad te evalueren en te adviseren over kwesties met betrekking tot de duurzaamheidsontwikkelingen en -risico's van de onderneming. De leden van het Duurzaamheidscomité zijn de heer LI Xin, de heer YU Linkang, de heer CHEUNG Kwok Ching en mevrouw QIN Hong. De heer LI Xin is benoemd tot voorzitter van het Duurzaamheidscomité.