China Resources Mixc Lifestyle Services Limited kondigde aan dat in het licht van de solide financiële positie van de Groep en ter viering van de tweede verjaardag van de Onderneming en het feit dat de Onderneming een constituerend aandeel van de Hang Seng Index wordt, de Raad heeft aangekondigd dat op dinsdag 28 februari 2023 een speciaal dividend van RMB 0,3643 (gelijk aan HKD 0,4069) per gewoon aandeel van de Onderneming zal worden uitbetaald aan de aandeelhouders van de Onderneming wier namen op 12 januari 2023 in het ledenregister van de Onderneming zijn opgenomen. Het Bijzonder Dividend zal in contanten aan elke Aandeelhouder worden betaald in Hongkong Dollars, tenzij gekozen wordt voor ontvangst in Renminbi. Aandeelhouders krijgen de keuze om het Speciale Dividend geheel of gedeeltelijk in RMB te ontvangen tegen de wisselkoers van HKD1,0: RMB0,8953, zijnde de gemiddelde benchmarkwisselkoers van HKD tegen RMB zoals gepubliceerd door de People's Bank of China gedurende de vijf werkdagen onmiddellijk voorafgaand aan 21 december 2022.

Indien aandeelhouders ervoor kiezen het speciale dividend in RMB te ontvangen, zal dit dividend aan de aandeelhouders worden uitbetaald tegen RMB0,3643 per aandeel. Om een dergelijke keuze te maken, dienen aandeelhouders het dividendvaluta-keuzeformulier in te vullen dat naar verwachting op of rond 19 januari 2023 zo snel mogelijk na de registratiedatum van 12 januari 2023 aan aandeelhouders zal worden toegezonden om het recht van aandeelhouders op het Speciaal Dividend vast te stellen, en dit formulier uiterlijk op 7 februari 2023 om 16.30 uur ter registratie in te dienen bij de aandelenregistrator van de Vennootschap in Hongkong, Tricor Investor Services Limited, 17/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hongkong. Aandeelhouders die ervoor kiezen om hun dividend geheel of gedeeltelijk in RMB per cheque te ontvangen, worden erop gewezen dat (i) zij ervoor moeten zorgen dat zij een geschikte bankrekening hebben waarop de RMB-cheques voor dividendbetaling kunnen worden aangeboden; en (ii) er geen garantie is dat RMB-cheques in Hongkong zonder materiële behandelingskosten of vertraging kunnen worden ingewisseld of dat RMB-cheques bij aanbieding buiten Hongkong zullen worden gehonoreerd.

De cheques zullen naar verwachting op 28 februari 2023 op eigen risico van de aandeelhouders per gewone post aan de desbetreffende aandeelhouders worden verzonden. Indien op 7 februari 2023 om 16.30 uur geen naar behoren ingevuld formulier voor de keuze van de valuta van het dividend met betrekking tot die aandeelhouder is ontvangen door het aandelenregister van de Vennootschap in Hongkong, ontvangt die aandeelhouder het speciale dividend automatisch in HKD. Alle dividendbetalingen in HKD zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden op 28 februari 2023.

Indien aandeelhouders het Speciaal Dividend in HKD op de gebruikelijke wijze wensen te ontvangen, is geen aanvullende actie vereist. De registratiedatum voor het bepalen van het recht van de Aandeelhouders op het Speciaal Dividend is 12 januari 2023. Het ledenregister van de Vennootschap zal gesloten zijn van 9 januari 2023 tot 12 januari 2023, gedurende welke periode geen overdracht van aandelen zal worden geregistreerd.

Om in aanmerking te komen voor het speciale dividend moeten alle overdrachtsdocumenten met de bijbehorende aandeelbewijzen uiterlijk op 6 januari 2023 om 16.30 uur ter registratie worden ingediend bij het aandelenregister van de Vennootschap in Hongkong, Tricor Investor Services Limited, 17/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hongkong.