China Pacific Insurance (Group) Co, Ltd. heeft bekendgemaakt dat de heer JI Zhengrong zijn ontslag heeft ingediend bij de raad van toezicht van de onderneming en zijn functies als vicevoorzitter van de raad van toezicht en toezichthouder voor werknemersvertegenwoordigers van de onderneming heeft neergelegd vanwege zijn leeftijd. Het ontslag van de heer JI Zhengrong is ingegaan op 28 februari 2024. De heer JI Zhengrong heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de raad van toezichthouders van de Vennootschap en dat er geen andere kwestie in verband met zijn ontslag onder de aandacht van de aandeelhouders en crediteuren van de Vennootschap gebracht hoeft te worden.

Op grond van het Wetboek van Vennootschappen en andere relevante wet- en regelgeving, en de vereisten van de statuten van de Vennootschap, zal het aftreden van de heer JI Zhengrong er niet toe leiden dat het aantal leden van de raad van toezicht van de Vennootschap onder het quorum daalt, noch zal het de normale werking van de raad van toezicht van de Vennootschap beïnvloeden. Tijdens zijn ambtstermijn heeft de heer JI Zhengrong zijn taken met toewijding en ijver vervuld, en heeft hij veel werk verricht om het toezichtsysteem van de raad van toezichthouders te verbeteren, het corporate governance-niveau te verhogen, en de belangen van de Onderneming, aandeelhouders en werknemers te beschermen, waarbij hij de duurzame hoogwaardige ontwikkeling van de Onderneming effectief heeft ondersteund. De raad van toezichthouders van het bedrijf wil zijn oprechte dankbaarheid uitspreken aan de heer JI Zhengrong voor zijn positieve bijdragen aan het bedrijf tijdens zijn dienstverband.