China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. kondigt aan dat er onlangs een werknemersvertegenwoordigersvergadering van de Onderneming bijeengeroepen is, waarop mevrouw ZHOU Liyun ("mevrouw ZHOU") en de heer GU Qiang gekozen zijn als werknemersvertegenwoordigers toezichthouders van de 10e raad van toezichthouders van de Onderneming. In het bijzonder is de benoemingskwalificatie van mevrouw ZHOU als toezichthouder van het bedrijf onderworpen aan de goedkeuring van de regelgevende instanties. De biografische gegevens van mevrouw ZHOU zijn als volgt: Ms. ZHOU Liyun, geboren in september 1974, is momenteel de plaatsvervangend secretaris van het Partijcomité en het hoofd van de Partijschool van het bedrijf, en de secretaris van het Partijcomité direct onder het bedrijf.

Mevrouw ZHOU was plaatsvervangend directeur van het Shanghai Personnel Business Acceptance Consultation Center, algemeen directeur van de organisatie- en personeelsafdeling (personeelsafdeling) van Shanghai Urban Construction Investment and Development Corporation, secretaris van het Partijcomité en plaatsvervangend algemeen directeur van Shanghai Chengtou Water Group Co, Ltd. en vicepresident van Shanghai Chengtou Group Corporation. Mevrouw ZHOU heeft een masterdiploma. Biografische gegevens van de heer GU zijn als volgt: De heer GU Qiang, geboren in januari 1967, is momenteel de werknemersvertegenwoordigende toezichthouder en plaatsvervangend hoofd interne controle van de Onderneming, voorzitter van de raad van toezicht van respectievelijk Pacific Asset Management Co, Ltd. ("CPIC AMC"), Pacific Health Insurance Co, Ltd. en Changjiang Pension Insurance Co, Ltd..

De heer GU was plaatsvervangend hoofdaccountant, CFO, financieel verantwoordelijke en plaatsvervangend algemeen directeur van China Pacific Property Insurance Co., Ltd., directeur van CPIC AMC, directeur van China Pacific Insurance Co., (H.K.) Limited, directeur, vice-president en CFO van Pacific Anxin Agricultural Insurance Co., Ltd. Voordat hij bij de Onderneming kwam, was de heer GU docent aan de afdeling Financiën en Verzekeringen van de Universiteit van Financiën en Economie van Shanghai, senior auditor van Pricewaterhouse Da Hua Certified Public Accountants, adjunct-directeur van de afdeling Geïntegreerde Planning en manager van de afdeling International Business van Wanguo Securities Co, Ltd., vicepresident en CFO van de Shanghai Branch van American International Underwriters. De heer GU heeft een masterdiploma en de titel van Senior Accountant. Er is geen dienstverleningscontract afgesloten tussen mevrouw ZHOU en de heer GU en het bedrijf met betrekking tot hun rol als toezichthouder.

Hun bezoldiging wordt bepaald in overeenstemming met het relevante bezoldigingsbeleid van het bedrijf. Als werknemersvertegenwoordigende toezichthouders van het bedrijf zullen mevrouw ZHOU en de heer GU geen enkele vorm van emolumenten ontvangen voor hun diensten. Bij de formele aanvaarding van hun functie zal het bedrijf hun vergoeding bekendmaken in het jaarverslag, in overeenstemming met de vereisten van de regelgevende instanties.

Hun ambtstermijn gaat in op de datum waarop hun benoemingskwalificatie als toezichthouder is goedgekeurd door de regelgevende instanties, tot de afsluiting van de 10e raad van toezichthouders van de Vennootschap en is herverkiesbaar wanneer deze afloopt. Op de datum van deze aankondiging hebben mevrouw ZHOU noch de heer GU enig belang in de aandelen van de Onderneming in de zin van Deel XV van de Securities and Futures Ordinance (Hoofdstuk 571 van de wetten van Hong Kong). Behalve zoals hierboven vermeld, hebben mevrouw ZHOU noch de heer GU op de datum van deze aankondiging in de afgelopen drie jaar een bestuursfunctie bij andere beursgenoteerde bedrijven of een andere functie bij het bedrijf of een van zijn dochterondernemingen bekleed, of hebben zij een relatie gehad met directeuren, toezichthouders, hoger managementpersoneel of belangrijke aandeelhouders van het bedrijf.