China Pacific Insurance (Group) Co, Ltd. kondigde aan dat de aandeelhouders tijdens hun AVA op 6 juni 2024 een jaarlijks dividend van RMB 1,02 (inclusief belastingen) per aandeel zullen uitkeren voor het jaar eindigend op 31 december 2023 in contanten. Houders van GDR's wier namen voorkomen in het register van GDR-houders van de Vennootschap zullen gerechtigd zijn om de Slotdividenden te ontvangen, die uitgekeerd zullen worden via Citibank, N.A, de depositaris van de Vennootschap, in overeenstemming met de voorwaarden van de deposito-overeenkomst.