De raad van bestuur van China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. kondigt hierbij aan dat het onlangs de ontslagbrief heeft ontvangen van de heer FU Fan, de president van het bedrijf. De heer FU trad niet langer op als president van de Onderneming vanwege werkaanpassingen. Na zijn ontslag als voorzitter blijft de heer FU uitvoerend directeur van het bedrijf, lid van de Risicomanagement en Controlecommissie Transacties met Gerelateerde Partijen van de Raad en de Commissie voor Technologische Innovatie en Bescherming van Consumentenrechten van de Raad.

Op de vergadering van de Raad van 11 december 2023 stemde de Raad van Bestuur ermee in om de heer FU te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, en zijn benoeming zou van kracht worden na goedkeuring voor de kwalificatie door de regelgevende instantie. Overeenkomstig de "Goedkeuring van de kwalificatie van FU Fan van China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd." (Jin Fu [2024] No. 50), uitgegeven door de National Administration of Financial Regulation ("NAFR"), heeft de NAFR de benoeming van de heer FU als voorzitter van de Raad goedgekeurd.

De ambtstermijn van de heer FU als voorzitter van de raad begint op 26 januari 2024 en eindigt na afloop van de huidige zitting van de raad.