China Pacific Insurance (Group) Co, Ltd. heeft op de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2023 de voorgestelde verkiezing van de heer Chin Hung I David tot Onafhankelijk Bestuurder van de negende zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd.