China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. kondigde aan dat het mandaat van Dhr. WU Junhao, als bestuurder van de 9e zitting van de Raad van Bestuur, is afgelopen. De benoeming van Dhr. ZHU Yonghong als aandeelhoudersvertegenwoordigende toezichthouder van de 10e zitting van de Raad van Toezicht trad in werking op de datum van de BAvA. De benoemingskwalificatie van Dhr. YUE Lin moet nog goedgekeurd worden door de NAFR.

Het mandaat van de heer LU Ning, zijnde een aandeelhoudersvertegenwoordigende toezichthouder van de 9e zitting van de Raad van Toezicht, is verstreken.