China Pacific Insurance (Group) Co, Ltd. kondigde aan dat de aandeelhouders op de AVA van 6 juni 2024 de verkiezing van de heer XIE Weiqing tot niet-uitvoerend bestuurder van de tiende zitting van de Raad van Bestuur van de onderneming hebben goedgekeurd; de verkiezing van de heer CAI Qiang, John tot niet-uitvoerend bestuurder van de tiende zitting van de Raad van Bestuur van de onderneming hebben goedgekeurd; de verkiezing van de heer DONG Zhiqiang tot aandeelhoudersvertegenwoordiger van de tiende zitting van de Raad van Toezicht van de onderneming hebben goedgekeurd.