De raad van toezichthouders van China Pacific Insurance (Group) Co, Ltd. (de "Vennootschap") heeft onlangs een ontslagbrief ontvangen van Dhr. (de "Vennootschap") heeft onlangs een ontslagbrief ontvangen van de heer YUE Lin, een voorgestelde toezichthouder van de Vennootschap. De heer YUE Lin heeft ontslag genomen als vertegenwoordiger van de aandeelhouders van de 10e raad van toezichthouders vanwege een verandering in zijn werkregeling. Het ontslag van de heer YUE Lin is ingegaan op 11 april 2024.

De benoeming van de heer YUE Lin als toezichthouder werd overwogen en goedgekeurd op de eerste buitengewone algemene vergadering van 2024 van de Vennootschap, en zijn benoemingskwalificatie was afhankelijk van de goedkeuring door de regelgevende instantie.