Nieuwsgrafiek China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.

Aandelen

601872

CNE000001PQ8

slotkoers Shanghai S.E. 00:00:00 13-06-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,67 CNY -0,69% Intraday-grafiek van China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. -1,92% +47,45%
635c81f5ce7b2bfb3f797d869d35.202ZZ-oB2QZPvwToCoVV_NCQGnr5nXCkpC5KE9Gr9qA.qTWqF441sFQF7kO6XPEnmpXxTBmJ7znn1kg5V-GYxe2PfPMhq0_qTT3gUQ~bc963450025a94418c91d7539b304c63