De raad van bestuur van China Longyuan Power Group Corporation Limited kondigde aan dat de raad op 24 mei 2024 een schriftelijk ontslagrapport heeft ontvangen van de heer Tang Jian, de voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf, die ontslag nam als uitvoerend bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het strategisch comité en de voorzitter van het comité voor duurzame ontwikkeling onder de raad van bestuur van het bedrijf wegens herschikkingen in zijn werk. Zijn ontslag is ingegaan op 24 mei 2024. Om de gezonde bestuursstructuur van het Bedrijf te garanderen, heeft de Raad op 24 mei 2024 een vergadering bijeengeroepen en de heer Gong Yufei verkozen om te fungeren als de voorzitter van de vijfde sessie van de Raad en de voorzitter van het strategisch comité en het comité voor duurzame ontwikkeling onder de Raad van het Bedrijf voor een termijn die ingaat op de datum van overweging en goedkeuring door de Raad tot het verstrijken van het mandaat van de vijfde sessie van de Raad.

De heer Gong Yufei, 52 jaar oud, is de secretaris van het Partijcomité, een uitvoerend bestuurder en de voorzitter van de Raad van het Bedrijf. Hij studeerde af aan het Shandong Institute of Mining and Technology met een bachelorgraad in engineering en aan de Shandong University met een mastergraad in bedrijfskunde. Sinds juni 2023 is hij uitvoerend bestuurder van de Onderneming.

Hij werkte bij Shandong International Trust and Investment Corporation en Shandong Zhonghua Power Company Ltd. (Shandong Zhonghua Power Company Ltd.). De heer Gong was achtereenvolgens algemeen directeur en voorzitter van Shandong Guohua ERA Investment and Development Co. Ltd., algemeen directeur en voorzitter van de Shandong-afdeling van Guohua Energy Investment Co. Ltd. Ltd. ("Guohua Investment Company"), de algemeen directeur van de Project Construction Department van Guohua Investment Company; een lid van het Partijcomité en de plaatsvervangend algemeen directeur van CHN Energy Properties Co, Ltd; en een lid van het Partijcomité, een vicepresident, de plaatsvervangend secretaris van het Partijcomité, een uitvoerend directeur en de voorzitter van het Bedrijf.