De raad van bestuur van China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited heeft aangekondigd dat de heer Guo Jianwen ("de heer Guo") zijn ontslag heeft ingediend als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met ingang van 2 april 2024 als gevolg van zijn eigen zakelijke verplichtingen die meer van zijn toewijding vergen. Dienovereenkomstig heeft de heer Guo op dezelfde datum opgehouden lid te zijn van elk van de auditcommissie, de remuneratiecommissie, de benoemingscommissie en de corporate governance-commissie van de Vennootschap.