De Raad van Bestuur van China Development Bank Financial Leasing Co, Ltd. heeft bekendgemaakt dat het Bedrijf (als de Lessor) op 28 augustus 2023 (na beurs) de financiële leaseovereenkomst is aangegaan met Truly (Renshou) High-end Display Technology Limited (de Lessee), op grond waarvan de Lessor de geleasede activa van de Lessee heeft gekocht voor een bedrag van RMB 900.000.000, en de Lessor ermee heeft ingestemd de geleasde activa te leasen aan de Lessee met een leaseperiode van 36 maanden. De geleasde activa zijn high-end beeldschermapparatuur en andere activa gevestigd in de provincie Sichuan, China. De geschatte waarde van de geleasde activa is in totaal ongeveer RMB 1.011.000.000.

De Lessee berekent de winst voor en na belastingen van de geleasde activa niet afzonderlijk. Krachtens de financiële leaseovereenkomst is de Lessor overeengekomen om de geleasede activa terug te leasen aan de Lessee. De huur, inclusief BTW, wordt berekend en betaald in RMB en bestaat uit de hoofdsom en de rente.

Daarvan is de leaseprijs gelijk aan de overdrachtsvergoeding, in totaal 900.000.000 RMB; het totale bedrag aan leaserente voor de leaseperiode is ongeveer 86.000.000 RMB. De leasetermijnen en -rente worden tijdens de leaseperiode op halfjaarlijkse basis in termijnen door de Lessee aan de Lessor betaald. De voorwaarden van de financiële leaseovereenkomst, met inbegrip van de overdrachtsvergoeding voor de geleasde activa, de leasetermijnen, de leasingrente en andere kosten in het kader van de financiële leaseovereenkomst, werden bepaald na zakelijke onderhandelingen tussen de leasingnemer en de leasinggever op basis van de geschatte waarde van de geleasde activa en de geldende marktprijzen van dezelfde categorie financiële leaseproducten in de VRC.

De Lessee heeft ermee ingestemd om de registratie van de geleasde activa tijdens de leaseperiode over te dragen en/of te wijzigen aan de Lessor tegen een totale overdrachtsvergoeding van RMB 900.000.000. De vergoeding wordt betaald door de Lessor. De vergoeding zal worden betaald uit de eigen middelen en/of commerciële leningen van Lessor. Tegelijkertijd heeft de Lessor ermee ingestemd om de geleasde activa terug te leasen aan de Lessee.

De Lessee heeft recht op het bezit, het gebruik en de voordelen van deze activa. Na afloop van de leaseperiode kan de Lessee de geleasde activa terugkopen van de Lessor tegen een vergoeding van RMB 100 in nominale waarde. Renshou Development of Investment Group Co., Ltd. verstrekt een gezamenlijke aansprakelijkheidsgarantie voor de verplichtingen van de Lessee onder de financiële leaseovereenkomst.