De Raad van Bestuur van China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. heeft bekendgemaakt dat de Onderneming (als de Lessor) op 18 maart 2024 (na beurs) de financiële leaseovereenkomst is aangegaan met de Lessee, op grond waarvan (i) de Hebei Hongmeng No. 2 Wind Power Co. Ltd. (Lessor) de Geleasde Activa van de Lessee kocht voor een bedrag van RMB1.400.000.000, en (ii) de Lessor ermee instemde de Geleasde Activa te leasen aan de Lessee met een leaseperiode van 180 maanden. De geleasde activa zijn windkrachtcentrales gelegen in Kangbao County, Zhangjiakou City, provincie Hebei, China.

De netto boekwaarde van de geleasde activa bedraagt in totaal ongeveer RMB 1.460.000.000. De Lessee berekent de winst voor en na belastingen van de geleasde activa niet afzonderlijk. De Leaseperiode is 180 maanden.

Krachtens de financiële leaseovereenkomst heeft de Lessor ermee ingestemd om de geleasde activa te leasen aan de Lessee. De huur, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, wordt berekend en betaald in RMB en bestaat uit de leasetermijnen en de leaserente, waarvan de leasetermijnen evenveel bedragen als de overdrachtswaarde, in totaal 1.400.000.000 RMB. Het totale bedrag aan leaserente voor de leaseperiode is ongeveer RMB 622.319.000.

De leasingschuld en -rente worden tijdens de leaseperiode op kwartaalbasis in termijnen door de Lessee aan de Lessor betaald. De voorwaarden van de financiële leaseovereenkomst, met inbegrip van de overdrachtsvergoeding voor de geleasde activa, de leasetermijnen, de leasingrente en andere kosten onder de financiële leaseovereenkomst, werden bepaald na zakelijke onderhandelingen tussen de leasenemer en de leasinggever op basis van de nettoboekwaarde van de geleasde activa en de geldende marktprijzen van dezelfde categorie financiële leaseproducten in de VRC. Hebei Hongmeng New Energy Co., Ltd. verbindt zich tot een gezamenlijke aansprakelijkheidsgarantie met betrekking tot de schuldverplichting van de Lessee onder de financiële leaseovereenkomst.