De Raad van Bestuur heeft aangekondigd dat op 31 oktober 2023 (na beurs) China Development Bank Financial Leasing Co. (als de Lessor) overeenstemming heeft bereikt over de belangrijkste voorwaarden van de Nieuwe Financiële Leaseovereenkomst met de Lessee, op grond waarvan de Onderneming voornemens is om (i) de geleasde activa van de Lessee te kopen voor een bedrag van RMB 3.000.000.000, en (ii) de geleasde activa te leasen aan de Lessee met een leaseperiode van 72 maanden. De Vennootschap zal de tweede buitengewone algemene vergadering van 2023 bijeenroepen om, onder andere, het aangaan van de Transactie en de Nieuwe Financiële Leaseovereenkomst te overwegen en, indien nodig, goed te keuren. Voor zover de Bestuurders na redelijk onderzoek weten, hoeft geen enkele Aandeelhouder zich te onthouden van stemming op de tweede buitengewone algemene vergadering van 2023 ter goedkeuring van het aangaan van de Transactie en de Nieuwe Financiële Leaseovereenkomst.

De Vennootschap als verhuurder zal de uitvoeringsdatum vaststellen en de Nieuwe Financiële Huurovereenkomst aangaan met de Lessee, op grond waarvan de Vennootschap voornemens is om (i") de Geleasde Activa van de Lessee te kopen tegen een vergoeding van RMB 3.000.000000, en (ii) ermee in te stemmen om de Geleasde Activa te leasen ten behoeve van de bedrijfsontwikkelingsstrategie van de Vennootschap. De Geleasde Activa zijn de productieapparatuur van elektronische speciale materialen met een totale geschatte waarde van ongeveer RMB 3.045.800.000. De Leasingnemer berekent de waarde van de Activa niet afzonderlijk. De Lessee berekent de winst voor en na belastingen van de geleasde activa niet afzonderlijk.

Huurperiode: 42 maanden. Op grond van de Nieuwe Financiële Huurovereenkomst is het Bedrijf overeengekomen om de Geleasde Activa terug te leasen aan de Lessee. De huur, inclusief BTW, wordt berekend en betaald in RMB en bestaat uit de hoofdsom en de rente.

In het bijzonder is de hoofdsom van de leaseovereenkomst van hetzelfde bedrag als de overdrachtsvergoeding, in totaal RMB3.000.000.000. Het totale bedrag aan leaserente voor de leaseperiode is ongeveer RMB420.000.000. De leasetermijnen en -rente worden tijdens de leaseperiode op kwartaalbasis in termijnen door de Lessee aan de Lessor betaald.