China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. kondigt aan dat na overweging en goedkeuring door de Raad, de heer JIN Tao vanaf 21 november 2023 tot het verstrijken van de termijn van de derde zitting van de Raad zitting heeft genomen als lid van het Strategisch Beslissen Comité, lid van het Risicomanagement en Interne Controle Comité en lid van het Vergoedingscomité van de derde zitting van de Raad. Met ingang van 21 november 2023 is de heer HUANG Min gestopt als uitvoerend Bestuurder, lid van de Risicobeheer- en Interne Controlecommissie en lid van de Controlecommissie Transacties met Gerelateerde Partijen.