China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. kondigde op de tweede buitengewone algemene vergadering van 2023 van de onderneming, gehouden op 20 december 2023, aan dat de heer ZHANG Kesheng ("de heer ZHANG") en de heer LIU Xipu ("de heer LIU") werden gekozen als niet-uitvoerende bestuurders van de derde zitting van de Raad. Na overweging en goedkeuring door de Raad van Bestuur is de heer ZHANG lid geweest van het Strategisch Beslissen Comité, lid van het Risicobeheer en Interne Controle Comité, lid van het Auditcomité en lid van het Vergoedingscomité van de derde zitting van de Raad van Bestuur en is de heer LIU lid geweest van het Controlecomité voor Transacties met Gerelateerde Partijen en lid van het Risicobeheer en Interne Controle Comité van de derde zitting van de Raad van Bestuur van 10 april 2024 tot het verstrijken van het mandaat van de derde zitting van de Raad van Bestuur. Met ingang van 10 april 2024 is Dhr. YANG Guifang ("Dhr. YANG") gestopt als niet-uitvoerend Bestuurder, lid van het Controlecomité Transacties met Gerelateerde Partijen en lid van het Risicobeheer en Interne Controlecomité van de Raad.