Verwezen wordt naar de aankondiging d.d. 31 oktober 2023 van China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. in verband met, onder andere, het ontslag van de heer LI Yingbao, een niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap. De heer LI is met ingang van 1 januari 2024 niet langer actief als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, aangezien hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Na zijn aftreden als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap is de heer LI met ingang van dezelfde datum ook niet langer lid van het Strategisch Beslissen Comité, lid van het Risicobeheer en Interne Controle Comité, lid van het Auditcomité en lid van het Vergoedingscomité van de raad van bestuur van de Vennootschap.