China Development Bank Financial Leasing Co, Ltd. Op de eerste buitengewone algemene vergadering van 2023 van de Onderneming, gehouden op 25 september 2023, werd de heer WANG Guiguo gekozen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de derde zitting van de Raad. De Vennootschap is geïnformeerd dat het NAFR Shenzhen Office de kwalificatie van de heer WANG Guiguo als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap heeft goedgekeurd. Dienovereenkomstig werd de benoeming van de heer WANG Guiguo als een onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder van de derde zitting van de Raad van kracht vanaf 20 december 2023 tot het verstrijken van de termijn van de derde zitting van de Raad.

Na overweging en goedkeuring door de Raad van Bestuur, is de heer WANG Guiguo voorzitter geweest van het Controlecomité Transacties met Gerelateerde Partijen en lid van het Risicobeheer en Interne Controlecomité, Auditcomité, Vergoedingscomité en Benoemingscomité van de derde zitting van de Raad van Bestuur vanaf 20 december 2023 tot het verstrijken van het mandaat van de derde zitting van de Raad van Bestuur. Met ingang van 20 december 2023 is de heer XU Jin niet langer een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, evenals voorzitter van de Controlecommissie Transacties met Gerelateerde Partijen en lid van de Risicobeheer- en Interne Controlecommissie, Auditcommissie, Vergoedingscommissie en Benoemingscommissie.