De Raad van Bestuur maakt hierbij bekend dat op 27 december 2023 (na beurs) de China Development Bank Financial Leasing Co. (als de Lessor) de financiële leaseovereenkomst is aangegaan met de Lessee, op grond waarvan (i) de Lessor de geleasede activa heeft gekocht van de Lessee tegen een vergoeding van RMB 1.000.000.000, en (ii) de Lessor is overeengekomen de geleasede activa te leasen aan de Lessee met een leaseperiode van 60 maanden. De geleasde activa zijn relevante faciliteiten en hulpapparatuur voor het katalytisch kraken van zware olie in de provincie Heilongjiang, China. De totale geschatte waarde van de geleasde activa bedraagt ongeveer RMB1.033.100.876,23. De Lessee berekent de winst voor en na belastingen van de Geleasde Activa niet afzonderlijk. Krachtens de financiële leaseovereenkomst is de Lessor overeengekomen om de geleasede activa te leasen aan de Lessee. De huur, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, wordt berekend en betaald in RMB en bestaat uit een leasingschuld en leaserente, waarvan de leasingschuld evenveel bedraagt als de overdrachtsvergoeding, in totaal RMB1.000.000.000; het totale bedrag aan leaserente voor de leaseperiode is ongeveer RMB155.000.000. De leasingschuld en de leaserente zullen worden betaald in RMB. De leaseterminal en -rente zullen door de Lessee worden betaald
halfjaarlijks in termijnen gedurende de leaseperiode aan de lessor worden betaald. De voorwaarden van de financiële leaseovereenkomst, met inbegrip van de overdrachtsvergoeding voor de geleasde activa, de leasetermijnen, de leaserente en andere kosten onder de financiële leaseovereenkomst, werden bepaald na zakelijke, objectieve onderhandelingen tussen de leasenemer en de leasinggever op basis van
de geschatte waarde van de Geleasde Activa en de geldende marktprijzen van dezelfde categorie van financiële leaseproducten in de VRC. De Lessee heeft ermee ingestemd om de registratie van de geleasde activa tijdens de leaseperiode over te dragen en/of te wijzigen aan de Lessor tegen een totale overdrachtsvergoeding van RMB1.000.000.000. De vergoeding wordt betaald door de Lessor. De vergoeding wordt betaald uit de eigen middelen en/of commerciële leningen van Lessor. Tegelijkertijd heeft de Lessor ermee ingestemd om de geleasede activa te leasen aan de Lessee. De Lessee heeft recht op het bezit, het gebruik en de voordelen van deze activa. Na afloop van de leaseperiode kan de Lessee de geleasede activa terugkopen van de Lessor tegen een vergoeding van RMB100 in nominale waarde. De financiële leaseovereenkomst wordt aangegaan door het Bedrijf tijdens haar normale en gebruikelijke bedrijfsvoering. Het aangaan van de financiële leaseovereenkomst is gunstig voor de Vennootschap omdat het de inkomsten uit haar financiële leaseactiviteiten verhoogt en is in overeenstemming met de bedrijfsontwikkelingsstrategie van de Vennootschap. De Bestuurders zijn van mening dat de voorwaarden van de Financiële Leaseovereenkomst eerlijk en redelijk zijn en in het belang van het Bedrijf en de aandeelhouders van het Bedrijf als geheel.