De Raad van Bestuur maakt hierbij bekend dat op 24 januari 2024 (na beurs), China Development Bank Financial Leasing Co. (als de Lessor) de financiële leaseovereenkomst is aangegaan met de Lessee, waarbij (i) de Lessor de geleasede activa van de Lessee heeft gekocht voor een bedrag van RMB 1.450.000.000, en (ii) de Lessor ermee heeft ingestemd de geleasde activa te leasen aan de Lessee met een leaseperiode van 180 maanden. De geleasde activa zijn windkrachtcentrales gelegen in Kangbao County, Zhangjiakou City, provincie Hebei, China. De netto boekwaarde van de geleasde activa bedraagt in totaal ongeveer RMB 1.460.000.000. De Lessee berekent de winst voor en na belastingen van de geleasede activa niet afzonderlijk. Krachtens de financiële leaseovereenkomst is de Lessor overeengekomen om de geleasde activa te leasen aan de Lessee. De huur, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, wordt berekend en betaald in RMB en bestaat uit de leaseprijs en de leaserente, waarvan de leaseprijs gelijk is aan de overdrachtswaarde, in totaal 1.450.000.000 RMB. Het totale bedrag aan leaserente voor de leaseperiode is ongeveer RMB 580.000.000. De leasingschuld en -rente worden tijdens de leaseperiode op kwartaalbasis in termijnen door de Lessee aan de Lessor betaald. De voorwaarden van de financiële leaseovereenkomst, met inbegrip van de overdrachtsvergoeding voor de geleasde activa, de leasetermijnen, de leaserente en andere kosten in het kader van de financiële leaseovereenkomst, werden bepaald na zakelijke, objectieve onderhandelingen tussen de leasenemer en de leasinggever op basis van de nettoboekwaarde van de geleasde activa en de geldende marktprijzen van dezelfde categorie financiële leaseproducten in de VRC. De Lessee heeft ermee ingestemd om de registratie van de geleasde activa tijdens de leaseperiode over te dragen en/of te wijzigen aan de Lessor tegen een totale overdrachtsvergoeding van 1.450.000.000 RMB. De vergoeding wordt betaald uit de eigen middelen en/of commerciële leningen van Lessor. Tegelijkertijd heeft de Lessor ermee ingestemd om de geleasede activa te leasen aan de Lessee. De Lessee heeft recht op het bezit, het gebruik en de voordelen van deze activa. Na afloop van de leaseperiode kan de Lessee de geleasde activa terugkopen van de Lessor tegen een vergoeding van RMB 100 in nominale waarde. De financiële leaseovereenkomst wordt aangegaan door het Bedrijf tijdens haar normale en gebruikelijke bedrijfsvoering. Het aangaan van de financiële leaseovereenkomst is gunstig voor de Vennootschap omdat het de inkomsten uit haar financiële leaseactiviteiten verhoogt en is in overeenstemming met de bedrijfsontwikkelingsstrategie van de Vennootschap. De Bestuurders zijn van mening dat de voorwaarden van de Financiële Leaseovereenkomst eerlijk en redelijk zijn en in het belang van de Onderneming en de aandeelhouders van de Onderneming als geheel.
het geheel.