China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. is de financiële leaseovereenkomst aangegaan met Hebei Zhenbei New Energy Co., Ltd., op grond waarvan (i) de Lessor de geleasde activa van de Lessee heeft gekocht voor een bedrag van RMB 1.300.000.000, en (ii) de Lessor ermee heeft ingestemd de geleasde activa te leasen aan de Lessee met een leaseperiode van 204 maanden. De voorwaarden van de Financiële Huurovereenkomst, met inbegrip van de overdrachtsvergoeding voor de Geleasde Activa, de hoofdsom van de lease, de leaserente en andere kosten onder de Financiële Huurovereenkomst, werden bepaald na zakelijke onderhandelingen tussen de Lessee en de Lessor op basis van de geschatte waarde van de Geleasde Activa en de geldende marktprijzen van dezelfde categorie van financiële leaseproducten in de VRC. De Financiële Huurovereenkomst wordt aangegaan door het Bedrijf tijdens haar normale en gebruikelijke bedrijfsvoering.

Het aangaan van de financiële leaseovereenkomst is gunstig voor het Bedrijf omdat het de inkomsten uit haar financiële leaseactiviteiten verhoogt en is in overeenstemming met de bedrijfsontwikkelingsstrategie van het Bedrijf.