Het bestuur van China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. heeft bekendgemaakt dat de Vennootschap (als de Lessor) op 26 oktober 2023 (na beurs) de financiële leaseovereenkomst is aangegaan met de Lessee, op grond waarvan (i) de Lessor de geleasde activa van de Lessee heeft gekocht voor een bedrag van RMB 700.000.000, en (ii) de Lessor ermee heeft ingestemd de geleasde activa te leasen aan de Lessee met een leaseperiode van 60 maanden. In overeenstemming met Hoofdstuk 14 van de Regels voor de Notering, aangezien het hoogste toepasselijke percentage van de transactie onder de Financiële Leaseovereenkomst hoger is dan 5% maar lager dan 25%, vormt deze transactie een openbaar te maken transactie van de Vennootschap en is deze onderhevig aan de aankondigingsvereiste, maar is deze vrijgesteld van de goedkeuringsvereiste van de aandeelhouders onder Hoofdstuk 14 van de Regels voor de Notering. De details van de Financiële leaseovereenkomst kunnen als volgt worden samengevat: Datum.

26 oktober 2023. Partijen. "Lessee" de Vennootschap.

"Lessee" Chang De Shi De Yuan Chan Ye Tou Zi Xian Gong Si"), een staatsbedrijf gevestigd in de provincie Hunan, China, dat zich voornamelijk bezighoudt met investeringsactiviteiten met eigen middelen; bodemsaneringsdiensten; leasing van residentieel vastgoed; parkmanagementdiensten; projectmanagementdiensten, enz. Naar het beste weten, informatie en overtuiging van de Bestuurders, na redelijkerwijs navraag te hebben gedaan, zijn de Lessee en zijn uiteindelijke economische eigenaar onafhankelijke derden van de Vennootschap en haar verbonden personen. Geleasde Activa.

De Geleasde Activa zijn de productielijn voor nieuwe energievoertuigen van Changde CNR ("Chang De Zhong Che") in de provincie Hunan, VRC. Geleasde Activa en hun eigendom. De Lessee heeft ermee ingestemd om tijdens de leaseperiode de registratie van de geleasde activa over te dragen en/of te wijzigen aan de Lessor tegen een totale overdrachtsvergoeding van RMB 700.000.000. De overdrachtsvergoeding wordt betaald door de Lessee.

De vergoeding zal worden betaald uit de eigen middelen en/of commerciële leningen van de Lessor. Tegelijkertijd heeft de Lessee ermee ingestemd om de geleasede activa terug te leasen aan de Lessee. De Lessee heeft recht op het bezit, het gebruik en de voordelen van deze activa.

Na afloop van de leaseperiode kan de Lessee de geleasde activa terugkopen van de Lessee tegen een vergoeding van RMB 100 in nominale waarde.